Helsingborgs Tingsrätt

Gardin Zip för Svensson

Helsingborgs Tingsrätt

Ystads Tingsrätt

Göteborgs Tingsrätt, Hyres- och Arrende-nämnden

Jönköpings Tingsrätt och Förvaltningsrätt

Blekinge Tingsrätt, Karlskrona

Jönköpings Tingsrätt och Förvaltningsrätt

Jönköpings Tingsrätt och Förvaltningsrätt

Modern, funktionell och trivsam inredning

Plain Arkitekter AB arbetar med utformning av inredning. Vi har lång erfarenhet av inredningsprojektering från olika miljöer, såsom gruppboende, äldreboende, sjukvård och kontor. I dessa verksamheter har vi arbetat med varierande funktioner som t.ex vårdrum, matsalar, bibliotek, pausrum, utbildningsrum, konferensrum, väntrum och receptioner mm.

Plain står för “enkelhet, tydlighet, öppenhet”. Vi arbetar på ett prestigelöst och lyhört sätt med kundens önskemål i centrum. Läs mer om hur vi jobbar här.

De senaste 10 åren har vi utformat inredningar för olika rättslokaler över hela södra Sverige. Vi har bland annat projekterat inredningen till Göteborgs nya Tingsrätt, samt den nya Tingsrätten och Förvaltningsrätten i Jönköping.