Så jobbar vi

Stöd och engagemang

Vi hjälper till med all inredningsprojektering från behovsanalyser, möblerings- planer, möbelval, samt färg- och materialval, till utformning av specialritade möbler efter särskilda önskemål och behov. Vi arbetar alltid i nära samarbete med kunden, och presenterar förslag och alternativa lösningar på ett överskådligt sätt med sammanställningar av bilder, material och ritningar.

Vi föreslår lösningar – kunden beslutar med hjälp av stöd, rådgivning och engagemang från oss.

Vi försöker lyfta kundens önskemål till en ännu högre nivå och visa idéer som utvecklar och förnyar arbetsmiljön.

Lyhördhet och arbetsglädje

Plain står för ”enkelhet, tydlighet, öppenhet”. Vi arbetar på ett prestigelöst och lyhört sätt med kundens önskemål i centrum.

Så går det till att anlita oss

För att vi ska kunna lämna offert på ett uppdrag behöver vi veta omfattningen av arbetet. Det får vi reda på genom ett första möte, eller samtal. Ni visar oss lokalen och/eller ritningar och beskriver  projektets innehåll och omfattning.
Vi lämnar en offert på arbetet, dvs att vi beräknar hur många timmar vi bedömer att det tar för oss att utföra projekteringen. Vårt pris baserar sig på antal timmar gånger en timkostnad.
Om vi får uppdraget börjar vi med att göra förslag till lösningar, som vi går igenom tillsammans. Vi är vana att arbeta med arbetsgrupper, som brukar representera olika verksamheter i beställarens företag. Vi kompletterar och bearbetar sedan förslagen efter önskemål.
När beslut är fattat om vilka lösningar, material, möbler och kulörer mm som ska gälla gör vi underlag för beställning. Detta består av möbleringsplaner, eventuellt uppställningsritningar för t ex gardiner och skyltar, eventuellt specialritningar, samt förteckningar över exakt vilka enheter som ska beställas, hur många, hur de ska se ut och var de ska placeras.
Därefter skickar vi underlagen till ett antal seriösa leverantörer, som lämnar offert till kunden, efter vårt underlag. Utsedda leverantörer åtar sig att leverera de beställda varorna, montera dem och ställa ut dem på rätt plats efter våra ritningar. Vi har kontinuerlig kontakt med leverantörerna och svarar på deras frågor och är också en naturlig länk mellan beställaren och leverantörerna. När allt är klart gör vi en besiktning av leveranserna och kontrollerar att allt är rätt. Om inte, ser vi till att felen åtgärdas. Under hela processen gör vi allt vi kan för att underlätta för och bistå beställaren med råd och hjälp. Vårt mål är att avlasta kunden i förändringsprocessen och se till att slutresultatet blir den bästa lösningen efter de givna förutsättningarna.