Integritetspolicy

Integritetspolicy

Plodi Design AB med bifirman Plain Arkitekter är personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter som hanteras och lagras hos oss.

Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Plodi Design AB/Plain Arkitekter endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.

Vi vill att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt.

När du beställer ett uppdrag av oss samlar vi in personuppgifter på de kontakter i ditt företag som kommer att ingå i projekt-, eller arbetsgrupper, som är nödvändiga för projektets genomförande.De insamlade personuppgifterna  består då av namn, företag, e-postadress och telefonnummer, samt eventuellt vilken avdelning personen jobbar på.

Vid start av ett projekt skapas oftast en grupp av konsulter och entreprenörer.Det ingår i branschens regler att man upprättar kontaktlistor för de personer som arbetar med projektet och detta är att betrakta som nödvändigt för projektets genomförande. Ofta finns en projektledare för uppdraget och hen är den person som sammanställer kontaktlistan, men det kan också hända i ett mindre projekt, att det är Plodi DesignAB/Plain Arkitekter som upprättar kontaktlistor.

Uppgifterna sparas under projekteringstiden för att vi skall kunna kontakta personerna  angående frågor som rör projektet, kallelser till möten och utskick av protokoll och liknande.

Vi efterfrågar eller sparar aldrig personnummer, eller annan känslig information som berör enskilda individer.

Vi distribuerar inte ut eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part i kommersiellt syfte. Vi kan dock dela informationen med övriga deltagare i en aktuell projektgrupp/arbetsgrupp för de ändamål som anges ovan.

Kontaktuppgifter enligt beskrivningen ovan sparas under hela projekteringstiden tills projektet är klart och slutbesiktigat och avtalet med beställaren är slutfört. Tidsperioden för hur länge ett projekt pågår varierar beroende på omfattning. Det kan pågå från några veckor upp till flera år.

Våra färdiga handlingar (”Bygghandlingar”, ”Arbetshandlingar”) sparas enligt branschregler i 10 år. I dessa handlingar kan det förekomma personnamn, telefonnummer och mailadresser till nyckelpersoner i projektet. Under dessa tio år är det inte ovanligt att frågor om kompletteringar, ombyggnader och renoveringar dyker upp och beställaren önskar få tillgång till gamla ritningar och andra beskrivande handlingar. Det är anledningen till att handlingarna sparas.

I vår yrkesroll ingår att bistå våra beställare med kunskap vad gäller allt beträffande inredning. Det är ett brett område och för att kunna inhämta djupare och detaljerad information om olika ämnen som kan dyka upp i ett projekt, kräver det att vi har kontakter med personer och företag som kan leverera en speciell kompetens, eller t ex ett material med speciella egenskaper. Sådana kontaktuppgifter begränsas inte till projektets längd, utan används vid behov och är av yttersta vikt för vår verksamhet. Uppgifterna vi sparar är då namn, företag, telefonnummer och mailadress till kontaktpersonen.

I vårt bokföringsprogram samlas uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fakturera och följa upp betalningar. I dessa uppgifter förekommer namn på kontaktpersoner. Bokföring sparas enligt gällande lag i 7 år.

Plodi design AB/Plain Arkitekter har inga anställda och har inte för avsikt att växa. Skulle detta ändå inträffa samlar vi in personuppgifter på den anställde  bestående av namn, adress, postadress, personnummer, e-postadress, telefonnummer, bankkontonummer det vill säga sådana uppgifter som är nödvändiga för att kunna betala lön, skatt, försäkring, pensionsavgifter mm.

Plodi design AB/Plain Arkitekter värnar om säkerheten för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och praktiska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Du har rätt att när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig och att få felaktiga personuppgifter rättade.

Du rätt att begära att Plodi design AB/Plain Arkitekter skall radera dina personuppgifter.

Ansvariga personer för hantering av personuppgifter är Christina Valentin och Bertil Robertsson.