Blekinge Tingsrätt

Ombyggnad

Rådhuset i Karlskrona stod klart 1798 och ritades troligen av arkitekten Thure Wennberg.

Ombyggnaden måste vara varsam och ta hänsyn till de gamla fina interiörerna,  samtidigt som modern teknik och nutida arbetssätt och möbler ska inordnas i miljön.

Plain Arkitekter AB:s arbete  har omfattat möbleringsplaner, lös och fast inredning, specialritade möbler, samt textilier och skyltning. Till den specialtillverkade inredningen hör  bland annat en ny receptionsdisk som infogats i  ett tidigare dörrparti i entrén, digital tablå  visande dagens förhandlingar, och nya bord med integrerad teknik i en del förhandlingssalar. Ombyggnaden är klar 2012.