Domstolsverkets lokaler

Renovering

Plain Arkitekter AB deltog med inredningsprojektering när Domstolsverket renoverade delar av sina lokaler i Jönköping. Vi ritade  en hel del special-inredning, bland annat ny receptionsdisk till entrén. Styrelserummet fick ett nytt bord,och även generaldirektörens rum renoverades med, förutom ny arbetsplats, också en liten konferensplats.