Göteborgs Tingsrätt

Nybyggnad

Göteborgs Tingsrätt och Hyres-och Arrendenämnden är en av Sveriges största domstolar med sina 34 förhandlingssalar, varav 4 med förhöjd säkerhet.

Huset i åtta våningar, innehåller också kontor, konferensrum, bibliotek och andra utrymmen för domstolarnas personal.

Plain Arkitekter har projekterat all lös och fast inredning i huset,  specialritade möbler, samt textilier och skyltning inklusive ett stort antal olika digitala tablåer, som visar dagens förhandlingar. Borden i förhandlingssalarna är alltid specialritade av Plain Arkitekter och innehåller mycket teknik, som döljs bakom fronterna.

Domstolsbyggnaden invigdes 2010.