Jönköpings Tingsrätt och Förvaltningsrätt

Nybyggnad

Jönköpings Nya Domstolsbyggnad står klar vid Munksjöns strand.

Här finns Tingsrätt och Förvaltningsrätt samt Hyres- och Arrendenämnd. Från väntrummen utanför förhandlingssalarna på plan 2 och 3 har man en makalös utsikt över vattnet.

Byggnaden har 14 förhandlingssalar fördelade på 3 våningsplan. Varje sal har färgsatts i en egen kulör, vilket avspeglar sig redan vid ingången till salen, genom att dörrarna har olika kulör på handtagen.

Plain Arkitekter AB har projekterat all inredning i huset, möbler, specialinredning, textilier och skyltning. Stor omsorg har lagts på inredningen i salarna, som har specialritade bord i vitlaserad björk med dekorslitsar i accentkulör.
Bakom bordsfronterna döljer sig omfattande kablage för salens avancerade inspelnings- och presentationsteknik. Rummens färgsättning balanseras mellan kulörerna på väggabsorbenter, stolarnas klädslar och bordens dekorlinjer. Gestaltningen av varje sal har baserats på strävan att skapa en atmosfär av värdighet, lugn och harmoni.
Byggnaden invigdes i mars 2012.