Kammarrätten i Göteborg

Ombyggnad

Kammarrätten i Göteborg är inrymd i två byggnader vid Stora Nygatan, uppförda på 1850-talet av arkitekten och byggmästaren P J Rapp. De användes ursprungligen som bostadshus, men senare även som handelshus. 1972 flyttade Kammarrätten in i huset, som sedan byggts om 1992 och nu senast 2007.

Plain Arkitekter AB har projekterat den nya inredningen till de senast ombyggda delarna av husen. Dit hör tre nya förhandlingssalar med specialritade och specialtillverkade bord mm, samt lös inredning, gardiner och skyltar.

Plain Arkitekter AB har också som ett särskilt uppdrag placerat ut och hängt upp konsten i den nya miljön.