Ystads Tingsrätt

Om- och tillbyggnad

Ystads pampiga gamla tingshus i rött tegel  blev klart 1902 och ritades av arkitekt Bo Boisen.

Nu har tingshuset fått en  tillbyggnad på baksidan med nya moderna rättssalar. Byggnadsarkitekt Leif Arnsby magasin A. Det gamla huset har byggts om invändigt till kontor, bibliotek och lunchrum för tingsrättens personal.
Plain Arkitekter AB har projekterat all inredning i såväl det gamla som det nya huset.

Ystads tingsrätt förekommer ibland både interiört och exteriört i Wallanderfilmerna!